ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı :İsmail  Semih ÖNCEL

Doğum Tarihi :11.02. 1954

Öğrenim Durumu :   Orta Öğretim İzmir Bornova Anadolu Lisesi (BAL)  1965-1972 

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1978

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kulak Burun Boğaz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

1982

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Çocuk sesinin özellikleri ve gelişimi (Şubat 1982). Prof. Dr. Orhan Cura

 

 

Görevler :

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

1978-1982

Uzman Doktor

Mareşal Çakmak Askeri Hastanesi, Erzurum

1982-1983

Uzman Doktor

SSK Hastanesi, Karadeniz Ereğlisi ( mecburi hizmet)

1983-1986

Uzman Doktor

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, İzmir

1986-1989

Başasistan

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1KBB Kliniği.

1989-1991

Şef  Yard.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1KBB Kliniği.

1991-1998

Doçent

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1KBB Kliniği

1992

Profesör

İnönü Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı,Malatya

1998-2001

Profesör

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Şefi

2001-2011

Profesör

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

2012-2016

Profesör

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı

2016

 

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri :

 

 

Dr.Fevzi Solmaz: Baş boyun epidermoid kanserlerinde dokudaki katalaz, superoksid dismutaz ve malandialdehit aktivitelerinin araştırılması (1998).

Dr.Fatih Bulut: Baş boyun epidermoid kanseri ile Ebstein Barr virusu arasındaki ilişkinin polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak araştırılması (1999).

Dr.Zeki Kaya: Kükürt dioksitin nazal mukosilier aktivite üzerindeki etkisinin araştırılması(1999).

Dr.Tayyar Kalcıoğlu: Kronik effuzyonlu otitis mediada, orta kulak effuzyonunda, nazofarenks ve dış kulak yolu florasında bakteriyoloji “Alloiokokkus Otitidis’in araştırılması (1999).

Dr.Feda Bolat: Alerjik rinitli hastalarda deri (prick) testi sonuçlarının nazal smear, paranazal sinüs BT, spesifik IgE ve serum eozinofilik katyonik protein (ECP) düzeyleri ile karşılaştırılması (2003).

Dr.Fırat Demirtaşoğlu: Larenks ve oral kavite skuamöz hücreli karsinomlarında polimeraz zincir reaksiyonu(PCR) ile Herpes Simplex Virus (HSV) araştırılması (2004).

Dr.Ahmet Ersoy: Larenks kanserlerinde tümörün yerleşim yerine göre invazyon derinliğinin değerlendirilmesi (2004),

Dr.Özge Eryiğit: Alerjik rinitli hastalarda intranazal topikal steroid, oral antihistaminik ve lökotrien reseptör antagonistlerinin, nazal semptom skoru, maksimum nazal hava akımı ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması (2005).

Dr.Elif Güçlü: Total larenjektomi sonrası gelişen faringokutanöz fistül risk faktörlerinin araştırılması (2006).

Dr.Erkan Eşki: Obstruktif uyku apneli hastalarda klinik ve polisomnografik bulguların karşılaştırılması (2006).

Dr.Mehmet Ali Tunçbilek: Larinks verrüköz kanserlerinde HPV infeksiyonu ve p53 ekspresyonunun araştırılması (2006).

Dr.Abdulkadir İmre: Larenks ve hipofarenks skuamoz hücreli karsinomlu olgularda boyun metastazında ekstrakapsüler yayılımı etkileyen faktörler (2007).

Dr.Kerim Sadullahoğlu: Açık kavite timpanoplastilerde greft başarısında orta kulak risk indeksi ve prognostik faktörlerinin incelenmesi (2009).

Dr.Ümit Karagöz: Kronik rinosinüzit, kronik tonsillit, kronik otitis media tanılı hastalarda adeoniditte bakteriyel biyofilmlerin araştırılması (2009).

Dr.Sanem Okşan Yılmaz Erkan: Superior semisirkuler kanal dehissansınds otoakustik emisyon bulgularının araştırılması (2009).

Dr.Can Ercan: Alt Konka Hipertrofilerinde Radyofrekans ve Türbinoplasti

Yöntemlerinin Karşılaştırılması (2010).

Dr.Umut Sakarya: Tek taraflı idyopatik ani işitme kayıplarında sağlam kulağın distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm değerlerinin araştırılması (2010).

Dr.Süha Ertuğrul: Oral kavite kanserlerinde HPV nin araştırılaması,klinik ve histopatolojik parametrelerin boyun metastazına etkileri (2011).

 

 

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Almanca.

 

 

İdari Görevler:

 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinikleri Koordinatör Şefliği 2004-2011.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim,  Planlama ve Koordinasyon Kurulu (EPK) üyeliği 2008-2011

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 2010-2012

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Danışma Kurulu ,Yönetim Kurulu Üyeliği 2008-2010.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu,Yönetim Kurulu Üyeliği 2004-2010.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Vakfı, İzmir Şubesi Başkanlığı 2008-2010.

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Düzenleme Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya 28 Ekim -1 Kasım 2009.

29.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi,  Antalya 26-31/05/2007

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler  :

Ege Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Kurucu Üyeliği 

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun cerrahisi Derneği

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun cerrahisi Vakfı

Türk Rinoloji Derneği

Bilimsel Dergilerde Danışmanlık:

KBB ihtisas Dergisi

KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi

Türkiye Klinikleri

Türk Rinoloji Dergisi

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

 

 

Yurt Dışında Eğitim:

Baylor College of Medicine Texas Medical Center, Houston , Texas, ABD. Ocak-Nisan 2000.

MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, ABD. Mart 2000.

Baylor College of Medicine, Texas Medical Center, Houston, Texas, ABD. Ekim 1999.

Mayo Clinic, Rochaster, Mineapolis, ABD, Nisan-Mayıs 1994.

 

 

Makale Yayınları

 

Doçentlik sonrası Makaleleri

1.   Soy FK, Pınar E, İmre A, Çallı Ç, Çallı A, Öncel İS,"Histopathologic parameters in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis: impact on quality of life outcomes", International forum of allergy & rhinology, 2013 Oct;3(10):828-33, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

2.   Erkan Eşki, Ercan Pınar, Özge Eryiğit, Kadir İmre, Semih Öncel,"Uyku Apne ve Basit Horlama Ayırımında Klinik Göstergelerin Rolü", Türk Rinoloji Dergisi, 2013;2(2), 55-58, 2013, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

3.   Pınar E, Imre A, Callı C, Oncel S, Katılmıs H,"Supracricoid partial laryngectomy: analyses of oncologic and functional outcomes.", Otolaryngol Head Neck Surg., Dec;147(6):1093-8, 2012, Araştırma Makale,SCI, Doçentlik sonrası

4.   Imre A, Pınar E, Callı C, Oncel S,"Endonasal endoskopic approach for recurrent nasolabial cyst.", J Craniofac Surg., Sep; 23(5), 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

5.   Callı AO, Sari A, Cakalagaoglu F, Altınboga AA, Callı C, Oncel S,"Mast cells positive for cluster of differentiation 117 protein: are they players or conductor in the orchestra of cholesteatoma?", J Laryngol Otol., Aug; 126(8):775-9, 2012, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

6.   Erkan Eşki, Kadir İmre, Çağlar Çallı, Ercan Pınar, Semih Öncel,"Erişkinlerde Antrokoanal Poliplere Yaklaşım: Uzun dönem karşılaştırmalı sonuçlar", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2012;22(2);1-5, 2012, Araştırma Makale,Index Meducus, Doçentlik sonrası

7.   Onal K., Arslanoğlu S., Oncel S., Songu M., Kopar A., Demiray U.,"Perichondrium / cartilage island flap and temporalis fascia in type I tympanoplasty", Journal of Otolaryngology, Aug;40(4):295-9(2011), 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

8.   Aylin Orgen Calli, Aysegul Sari, Fulya Cakalagaoglu, Aysegul Aksoy Altinboga, Oncel S.,"ETS-1 proto-oncogene as a key newcomer molecule to predict invasiveness in laryngeal carcinoma", Pathology-Research and Practice, doi:10.1016/j.prp.2011.07.010(2011), 2011, Araştırma Makale,SCI, Doçentlik sonrası

9.   Calli C., Calli A., Pinar E., Oncel S., Tatar B.,"Prognostic Significance of p63, p53 and Ki67 Expression in Laryngeal Basaloid Squamous Cell Carcinomas", B-ENT, 7(1):37-42(2011), 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

10.   Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, Ertugrul S.,"Larenks kanserlerinde trakeotomisiz kordektomi vakalarının değerlendirilmesi", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2011;21(2):91-94, 2011, Araştırma Makale,Index Meducus, Doçentlik sonrası

11.   Calli C., Pinar E., Oncel S.,"Pharyngocutaneous Fistula after Total Laryngectomy: Less Common Now.", Annals of Otology-Rhinology-Laryngology, May;120(5):339-44 (2011)., 2011, Araştırma Makale,SCI, Doçentlik sonrası

12.   Oncel S., Cosgul T., A. Calli, Calli C., E. Pinar,"Evaluatıon of p53, p63, p21, p27, ki-67 in paranasal sınus squamous cell carcınoma and ınverted papılloma", Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 63(2) 172-177(2011), 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

13.   Calli C., Pinar E., Oncel S., Bagriyanik H. K., Sakarya E. U.,"Intratympanic Dexamethasone in Cisplatin-induced Ototoxicity in The Guinea Pigs", Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery (Online First), 10.1007/s12070-011-0160-7(2011), 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

14.   Calli C., Pinar E., Oncel S., Tatar B., Tuncbilek MA.,"Measurements of the facial recess anatomy: Implications for sparing the facial nerve and chorda tympani during posterior tympanotomy.", Ear Nose Throat J., Oct;89(10):490-4, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

15.   Pinar E., Calli C., Serbetcioglu B., Oncel S., Bagriyanik H. K., Yilmaz O.,"Protective Effect of Methylprednisolone Against Cisplatin-Induced Ototoxicity: Comparison of Route of Administration", the journal of ınternational advanced otology, 6:(1)53-59.(2010), 2010, Araştırma Makale,SCI, Doçentlik sonrası

16.   Çallı Ç., Pınar E., Semih Öncel, İmre A.k, Apaydın M.,"Michel aplazisi ve mondini displazisi birlikteliği: Olgu sunumu", Türk Arch Otolaryngol, 2010;48(1):37-41, 2010, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

17.   Oncel S., Pinar E., Sener G., Calli C., Karagoz U.,"Evaluation of bacterial biofilms in chronic rhinosinusitis", J Otolaryngol Head Neck Surg., Feb. 1;39(1):52-5. (2010) (Başlıca araştırma eserim.), 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

18.   Tuncbilek MA., Calli C., Oncel S., E. Pinar, A. Calli,"Investıgatıon Of Hpv Infectıon And P53 Expressıon In Laryngeal Verrucous Carcınoma.", Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30(1).194-200(2010), 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası

20.    Pinar E., C. Calli, Oncel S., B. Selek, B. Tatar,"Preoperative Clinical Prediction of Difficult Laryngeal Exposure in Suspension Laryngoscopy", Eur Arch Otorhinolaryngol, .266,699-703.(2009), 2009, Araştırma Makale,SCI, (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

21.    Çallı Ç., Salihoğlu M., İmre A.K, Pınar E., Semih Öncel,"Sinonazal Amiloidoz.", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 47(4) 131-136,(2009), 2009, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

22.    Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, K. Sadullahoğlu, N. Erdoğan,"Vertigo ve Tinnituslu Hastalarda Superior SSK Dehissansı", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 19(2):1-5(2009), 2009, Araştırma Makale,Index Meducus, Doçentlik sonrası

23.    Karagöz Ü., E. Pınar, Semih Öncel, G. Şener, Ç. Çallı,"Kronik Tonsilit ve Kronik Adenoiditte Bakteriyel Biofilmlerin Rolü", Türk Otolaringoloji Arşivi, 46(3),224-29,(2008), 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

24.    Pınar E., Peker Ş., Çallı Ç., Semih Öncel, Ü. Karagöz, G. Akhan,"Obstrüktif Uyku Apnesinde Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Bel Çevresi Yeni Bir Risk Faktörümüdür?", Türk Otolaringoloji Arşivi, 46(3),258-61,(2008), 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

25.    Imre K., Pinar E., Oncel S., Calli C., Tatar B.,"Predictors of extracapsular spread in lymph node metastasis", Eur Arch Otorhinolaryngol, Mar;265(3):337-9 Epub 2007 Sep27. (2008), 2008, Araştırma Makale,SCI, (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

26.    Pinar E., Eryigit O., Oncel S., Calli C., Yilmaz O., Yuksel H.,"Efficacy of nasal corticosteroids alone or combined with antihistamines or montelukast in treatment of allergic rhinitis", Auris Nasus Larynx, Mar;35(1):61-6. Epub 2007 Sep7. (2008), 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

27.    Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, T. Coşgül, S. Yılmaz,"Bilateral 3. Brankial Ark Fistülü", Türk Otolaringoloji Arşivi, 46(4),311-14,(2008), 2008, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

28.    Pinar E., Oncel S., Calli C., Guclu E., Tatar B.,"Pharyngocutaneous Fistula after Total Laryngectomy: Emphasis on Lymph Node Metastases as a New Predisposing Factor The", Journal of Otolaryngology, Vol 37, No 3 (May/June),(2008), 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

29.    Ersoy A., Pınar E., Çallı Ç., Semih Öncel, Çallı A.,"Larenks kanserlerinde tümör lokalizasyonuna göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 18,284-88,(2008), 2008, Araştırma Makale,Index Meducus, Doçentlik sonrası

30.    Pinar E., Sadullanoglu K., Oncel S., Calli C.,"Evaluation of Prognostic Factors and Middle Ear Risk Index in Tympanoplasty", Otolaryngol Head Neck Surg., 139,386-390,(2008), 2008, Araştırma Makale,SCI, (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

31.    Calli C, tugyan k, Oncel S, Pınar E, Demirtaşoglu F, Calli AO, Tolon B, Yılmaz O, Kiray A,"Effectiveness of royal jelly on tympanic membrane perforations: an experimental study", Journal of Otolaryngology- Head And Neck Surgery, Volume 37, Issue 02, Pages 179- 184, April 2008, 2008, Araştırma Makale,SCI, Doçentlik sonrası

32.    Pinar E., Oncel S., U. Karagoz, G. Sener, C. Calli, B. Tatar,"Demonstration Bacterial Biofilms in Chronic Otitis Media", Mediterr J Otol, 4:64-68.(2008), 2008, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

33.    Çallı Ç., Pınar E., Semih Öncel, Etit D.,"Larygeal Lymphangioma: a case report", Turk Arch Otolaryngol, 46(1):58-60 (2008), 2008, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

34.    Ersoy A., Pınar E., Çallı Ç., Semih Öncel,"Larenksin Nöroendokrin Karsinomu: Olgu sunumu", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 45(4):177-79(2007), 2007, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

35.    Çallı Ç., Ersoy A., Semih Öncel, Pınar E., Tatar B., Eşki E.,"Nazal fort deviasyonlarda tampone iyotlu ve iyotsuz salin solüsyonların mukozal klirens üzerine etkisi", Turk Arch Otolaryngol, 45(1):33-35(2007), 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

35.    Callı C., Callı A., Pınar E., Semih Öncel, Demirtaşoğlu F.,"Expression of Ki-67 and p53 in laryngeal squamous cell carcinomas.", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, Jul-Aug;15(1-2):9-13.(2005), 2005, Araştırma Makale,Index Meducus, (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

36.    Çallı Ç., Semih Öncel, Pınar E., Güçlü E., Çallı A., Apaydın M.,"Servikal bolgenin Castleman hastaligi; Olgu sunumu", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 14(1-2):35-8.(2005), 2005, Vaka Takdimi,Index Meducus, Doçentlik sonrası

37.    Pınar E., Semih Öncel, Bolat F., Köseoğlu M., Çallı Ç.,"Allerjik rinitli hastalarda deri (prick test) testi ile serum eozinofilik katyonik protein, nazal eozinofili ve total İgE sonuçlarının değerlendirilmesi", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, May-Jun;14(5-6):101-105(2005), 2005, Araştırma Makale,Index Meducus, Doçentlik sonrası

38.    Pınar E., Çallı Ç., Semih Öncel, Güçlü E., Ekinci N.,"Larenks ve hipofarenksin sarkomatoid karsinomu", Turk Arch Otolaryngol, 42(4):229-233(2004), 2004, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

39.    Çallı Ç., Semih Öncel, Pınar E.,"Nazal Fungiform Schneiderian Papillom Türk Otolaringoloji Arşivi Dergisi", Turk Arch Otolaryngol, 42(4):225-228(2004), 2004, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

40.    Çallı Ç., Semih Öncel, Pinar E., Bener S., Calli A.,"Kimura's disease: two case reports with a review of the literature", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 12(5-6):139-43,(2004), 2004, Vaka Takdimi,Index Meducus, Doçentlik sonrası

41.    Kızılay A., Kalcıoğlu MT., Yiğit B., Kutlu R., Özturan O., Semih Öncel,"Frontal sinus defektlerinin kostal kemik greftle rekonstrüksiyonu", Türk Otolarengoloji, 42(1),52-56(2004), 2004, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

42.    Pınar E., Bolat F., Semih Öncel, Çallı Ç.,"Allerjik rinit ve NARES'li (Eozinofilik nonallerjik rinit sendromu) hastalarda bilgisayarlı tomografi evresi", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 12(1-2):1-5(2004), 2004, Araştırma Makale,Index Meducus, Doçentlik sonrası

43.    Erdem T., Miman MC., Oncel S., Mizrak B.,"Metastic spread of occult papillary carcinoma of the thyroid to the parapharyngeal space: a case report.", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, Jun;10(6):244-7.(2003), 2003, Vaka Takdimi,Index Meducus, (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası

44.    Kalcioglu MT., Oncel S., Miman MC., Erdem T., Mizrak B.,"A case of Ewing's sarcoma in the mandible and tne skull base", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 11(5):144-7.(2003), 2003, Vaka Takdimi,Index Meducus, Doçentlik sonrası

45.    Pınar E., Semih Öncel, Çallı Ç., Atalay M.,"Larengofarenjeal semptom ve bulguları olan hastalarda gastroözefajeal reflü sıklığının sintigrafik yöntemle değerlendirilmesi", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 10(4):153-158.(2003), 2003, Araştırma Makale,Index Meducus, Doçentlik sonrası

46.    Kalcioglu MT., Kuku I., Kaya E., Oncel S., Aydogdu I.,"Bilateral hearing loss during vincristine therapy: a case report.", J Chemother, 15(3),290-292(2003), 2003, Vaka Takdimi,SCI, (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası

47.    Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, F. Demirtaşoğlu, F. Bolat,"Flying Wings Yöntemi ile Semer Burun Tamiri", Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 5(2),75-78,(2003), 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

48.    Aktas D., Kalcioglu MT., Kutlu R., Ozturan O., Oncel S.,"The relationship between the concha bullosa, nasal septal deviation and sinusitis", Rhinology, 41(2),103-106(2003), 2003, Araştırma Makale,SCI, (15 eserde atıf), Doçentlik sonrası

49.    Oncel S., Onal K., Ermete M., Uluç E.,"Schwannoma (neurilemmoma) of the facial nerve presenting as a parotid mass", J Larygol Otol., Aug;116(8):642-3.(2002), 2002, Vaka Takdimi,SCI-Expanded, (9

eserde atıf), Doçentlik sonrası

50.    Miman MC., Aktaş D., Oncel S., Özturan O., Kalcioglu MT.,"Glomus Jugulare", Otolaryngol Head Neck Surg., 127(6),585-586 (2002), 2002, Araştırma Makale,SCI, (1 eserde atıf), Doçentlik sonrası

51.    Kalcıoglu MT., Semih Öncel, Aktaş D., Çokkeser Y., Miman MC., Erdem T., Aladağ İ., Ozturan O.,"Açık kavite timpanoplasti erken dönem sonuçlarımız", Otoskop, 2,70-74(2002), 2002, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

52.    Miman MC., Cura O., Erdem T., Kirazli T., Oztop F., Ozturan O., Oncel S.,"An important procedure in ossiculoplasty: autoclaving the ossicles.", Rev Laryngol Otol Rhinol, 123(4):263-6(2002), 2002, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

53.    Miman MC., Aydin NE., Oncel S., Ozturan O., Erdem T.,"Autoclaving the ossicles provides safe autografts in cholesteatoma.", Auris Nasus Larynx, Apr;29(2):133-9.(2002), 2002, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

54.    Kalcıoglu MT., Semih Öncel, Miman MC., Çokkeser Y., Mızrak B., Akarçay M.,"Subglottik spindle cell carcinoma: An uncommon presentation of a rare laryngeal tumour.", Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 2(3),168-170(2002), 2002, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

55.    Ozturan O., Erdem T., Miman MC., Kalcioglu MT., Oncel S.,"Effects of the electromagnetic field of mobile telephones on hearing", Acta Otolaryngol, 122(3),289-293(2002), 2002, Araştırma Makale,SCI, (31 eserde atıf), Doçentlik sonrası

56.    Özturan O., Kızılay A., Miman MC., Semih Öncel, Kalcıoglu MT., Erdem T.,"Laryngotracheal reconstruction of the congenital glotto-sumbglottic stenosis with autogenous thyroid cartilage interposition: a case report", KBB İhtisas Dergisi, 9(2),132-137(2002), 2002, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

57.    Durmaz R., Ozeral IH., Kalcioglu MT., Oncel S., Otlu B., Direkel S., Hendolin P.,"Detection of Alloiococcus Otitidis in the nasopharynx and in the outler ear canal", New Microbiol, 25(2),265-265(2002), 2002, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası

58.    Kalcioglu MT., Oncel S., Durmaz R., Otlu B., Miman MC., Ozturan O.,"Bacterial etiology of otitis media with effusion; Focusing on the high positivity of Alloiococcus Otitidis", New Microbiol, 25(1),31-35(2002, 2002, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (11 eserde atıf), Doçentlik sonrası

59.    Semih Öncel, Erdem T, Miman MC., Aktaş D., Kalcıoglu MT.,"Petröz apeks kolesteatoması", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(4),223-227(2001), 2001, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

60.    Miman MC., Semih Öncel, Kalcıoglu T., Kızılay A., Aktaş D., Özturan O.,"Derin boyun enfeksiyonlarına klinik yaklaşım", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 8(3),206-213(2001), 2001, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

61.    Ozturan O., Miman MC., Aktas D., Oncel S.,"Butylcyanoacrylate tissue adhesive for columellar incision closure", J Laryngol Otol, Jul;115(7):535-40,(2001), 2001, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (4 eserde atıf), Doçentlik sonrası

62.    Miman MC., Akarçay M., Semih Öncel, Özturan O., Erdem T.,"Bazı nazal spreylerin (steroid ve deniz suyu preperatları) mukosiliyer klirens üzerine etkisi", KBB İhtisas Dergisi, 8(4);299-306,(2001), 2001, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

63.    Bulut F., Saydam L., Semih Öncel, Kalcıoglu MT., Aydın A., Kızılay A., Durmaz R.,"Baş-boyun epidermoid kanseri ile Epstein-Barr virusu arasındaki ilişki", KBB Klinikleri, 3(1),12-16(2001), 2001, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

64.    Erdem T., Miman MC., Semih Öncel,"Otosklerozda otoimmünite ve tıbbi tedavi", Otoskop, 1:37-44,(2001), 2001, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

65.    Ozturan O., Aktaş D., Miman MC., Semih Öncel,"Doyle nazal splint ve klasik anterior nazal tamponun orta kulak basıncı üzerine etkileri", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 7(3):189-193(2000), 2000, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

66.    Kalcıoğlu T., Miman MC., Özturan O., Aktaş D., Semih Öncel,"Ani işitme kaybı", Turgut Özal Tıp merkezi Dergisi, 7(1),92-98(2000), 2000, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

67.    Semih Öncel, Kızılay A., Çokkeser Y., Aktaş D., Özturan O.,"Karotid cisim tümörleri", Turgut Özal Tıp Dergisi, 7(1):79-81,(2000), 2000, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

68.    Ozturan O., Aktaş D., Çokkeser Y., Semih Öncel,"Rekürren sialolitiazis tablosuyla başvuran hastada submandibuler kavernöz hemanjiom.", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 7(1):62-65, 2000, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

69.    Çokkeser Y., Aktaş D., Kızılay A., Özturan O., Semih Öncel, Kalcıoglu T.,"Kombine transmastoid, orta fossa travmatik fasial sinir dekompresyonu", Otoskop, 1(2),84-88(2000), 2000, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

70.    Uguz M., Onal K., Oncel S., Topaloglu I., Erdogan N., Ozer A., Gökçe H.,"Giant external carotid artery pseudoaneurysm presenting as a parotid mass", Otolaryngol Head Neck Surg., Feb;122(2):307-9,(2000), 2000, Vaka Takdimi,SCI, (3 eserde atıf), Doçentlik sonrası

71.    Ozturan O., Aktas D., Semih Öncel,"Otolaringolojide siyanoakrilat doku yapıştırıcıları", KBB Klinikleri, 1(2):93-104(1999), 1999, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

72.    Onal K., Uguz MZ., Semih Öncel, Topaloglu I., Celenkoglu S.,"Laringotrakeal stenoz", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 6(1):108-110(1999), 1999, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

73.    Onal K., Uguz MZ., Semih Öncel, Topaloglu I., Gokce H., Ermete M.,"Parotis bezinde malign melanom metastazı", KBB Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(3):170-172 (1998), 1998, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

74.    Ardiç FN., Topaloglu I., Oncel S., Ardiç F., Uğuz MZ.,"Does the stapes reflex remain the same after Bell's palsy?", American J Otol Nov, 18(6):761-5,(1997), 1997, Araştırma Makale,SCI, (8 eserde atıf), Doçentlik sonrası

75.    Ardiç FN., Ardiç F., Topaloglu J., Oncel S., Uguz MZ., Topalogu D.,"Electroneurography in the late period of Bell's palsy.", Acta Otolaryngol, May;117(3):325-8.(1997), 1997, Araştırma Makale,SCI, (5 eserde atıf), Doçentlik sonrası

76.    Uguz MZ., Balkan V., Semih Öncel, Onal K., Topaloğlu I., Gokce H.,"Dudak kanserlerinin servikal lenf nodu metastazı", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 1:27-30(1997), 1997, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

77.    Uguz MZ., Celiker M., Semih Öncel, Onal K., Topaloglu I.,"Lingual tiroid transpozisyonu", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 1:35-37(1997), 1997, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

78.    Uguz MZ., Semih Öncel, Ekinci S., Arslanoglu S., Balkan V., Uslu O.,"Mandibulada odontojenik kist olgusu", KBB Postası, 5(2-3):49-50(1996), 1996, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

79.    Semih Öncel, Ermete M., Ekinsi S., Onal K., Uguz MZ., Arslanoglu S.,"Laringeal karsinomlarla laringoseller arasındaki ilişki.", KBB Postası, 5(1);47-49(1996), 1996, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

80.    Doganay M., Uguz MZ., Semih Öncel, Baysal B.,"Fibröz Displazi", İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 4:71-74(1996), 1996, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

81.    Oncel S., Doğanay M., Ozer A., Arslanoğlu S., Ermete M., Erdoğan N.,"Leiomyosarcoma of the parotid gland.", J Laryngol Otol., Apr; 110(4):401-3.(1996), 1996, Vaka Takdimi,SCI-Expanded, (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası

82.    Topaloglu I., Uguz MZ., Semih Öncel, Ardic N., Onal K., Arslanoglu S., Ekinci S.,"Burun ve paranazal sinüs malign tümörleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(3):73-80(1995), 1995, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

83.    Semih Öncel, Topaloglu I., Uguz MZ., Guney O., Ardic N.,"Glomus Tümörleri", KBB Postası, 4(1):31-32(1995), 1995, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

84.    Onal K., Uguz MZ., Semih Öncel, Topaloglu I, Keles R., Tunakan M.,"Parafaringeal bölge maling schwannomu.", Türk Otolaringoloji Arşivi, 33:139-141(1995), 1995, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

85.    Doğanay M., Semih Öncel, Uguz MZ., Ermete M., Önal K., Topaloglu İ., Çulfaz M.,"Parotid tumors.", Medical Journal of Ege University, 4(3-4):69-71,(1994), 1994, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

86.    Oncel S., Duman Y., Arslanoglu S.,"Technetium 99M(V) dimercaptosuccinic acid SPECT scintigraphy in head and neck tumors", Ann Otol Rhinol Laryngol, Apr;103(4 Pt 1)324-7 (1994), 1994, Araştırma Makale,SCI, (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası

87.    Topaloglu I., Uguz MZ., Semih Öncel, Onal K., Doganay M., Culfaz M., Arslanoglu S.,"Mandibula kırıklarında cerrahi tedavi", KBB Postası, 3(1):10-13(1994), 1994, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

88.    Topaloglu I., Uguz MZ., Semih Öncel, Onal K., Keles R.,"Dudak kanserleri", KBB Dergisi, 2(1):61-64(1994), 1994, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

Tıpta Uzmanlık sonrası Makaleleri

89.    Oncel S., Hasegeli L., Zafer Uğuz M., Savaci S., Onal K., Oyman S.,"The effect of epidural anaesthesia and size of spinal needle on post-operative hearing loss", J Laryngol Otol., Sep;106(9):783-7.(1992), 1992, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (12 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası

90.    Onal K., Semih Öncel, Uguz MZ., Ardic N., Arslanoglu S.,"Boyun kitleleri", Ege Tıp Dergisi, 31(3):485-487(1992), 1992, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

91.    Semih Öncel, Ekinci N., Topaloglu I., Uguz MZ., Onal K.,"Foramen jugulareye uzanan benign fasial sinir kılıf tümörü", Ege Tıp Dergisi, 31(3);547-549 (1992), 1992, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

92.    Uguz MZ., Onal K., Semih Öncel, Gunel O., Ustun EE.,"Parotis bezinin dev malign mikst tümörü", Ege Tıp Dergisi, 31(1);41-44(1992), 1992, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

93.    Semih Öncel, Ardic N.,"Fasial elektronörografi (30 normal olguda aksiyon potansiyelinin amplitüd ve latans çalışmaları)", Ege Tıp Dergisi, 31(1);30-34(1992), 1992, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

94.    Semih Öncel, Hasegeli L., Malgir A.,"Postspinal işitme kaybı üzerine farklı tipteki 22G iğnelerinin etkisi.", Ege Tıp Dergisi, 31(1);17-19(1992), 1992, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

95.    Semih Öncel, Aytimur D.,"Erişkin kobay ve tavşanların burun pasajının tek taraflı tıkanması sonucunda nazal sekresyonun bakteriyolojik değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi, 31(1);1-3(1992), 1992, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

96.    İsmail Semih ÖNCEL,"Koklear implantlar", İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 30(1):117-119(1992), 1992, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

97.    Semih Öncel, Uguz MZ., Ardic N., Demirkir H., Arslanoglu S.,"Sinüs enfeksiyonlarının tedavisinde sefuroksim aksetilin etkinliğinin klinik olarak değerlendirilmesi", İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 30(1):18-21(1992), 1992, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

98.    Aytimur D., Semih Öncel, Dereli T., Demirkir H., Ardic H.,"Mikotik maksiller sinüzit.", İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of İnfection), 5(4):91-92(1991), 1991, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

99.    Uguz MZ., Semih Öncel, Tetik E., Onal K., Genc T.,"Baş ve boyun kanserlerinde primer tümör alanındaki histolojik parametrelerle metastatik boyun lenf düğümleri arasındaki ilişki", Ege Tıp Dergisi, 30(4):450-453(1991), 1991, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

100.    Semih Öncel, Solak S., Uguz MZ., Onal K., Ardıc N., Arslanoglu S.,"Erişkin kobay ve tavşanların burun pasajının tek taraflı tıkanması sonucu oluşan olfaktuar epitel değişikliklerinin histopatolojik araştırılması", Ege Tıp Dergisi, 30(4):440-442(1991), 1991, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

101.    Onal K., Uguz MZ., Semih Öncel, Culfaz M., Genc T.,"Kronik otitis mediada orta kulak mukozası ve dış kulak yolu kemik arka duvarının histopatolojik araştırılması", Ege Tıp Dergisi, 30(4):437-439(1991), 1991, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

102.    Gunaydın R., Semih Öncel, Gurgan A., Kacar Y., Memis A.,"Aurikula perikondritlerinde ultraviole tedavisi", İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 29(3);311-313(1991), 1991, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

103.    Semih Öncel, Onal K., Culfaz M., Uguz MZ.,"Kronik Otitis Media'da yaptığımız mastoidektomilerin retrospektif incelenmesi", İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 29(2):211-215(1991), 1991, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

104.    Semih Öncel, Uğuz MZ., Katılmış H., Tunahan M.,"Parotid metestasis of small cell carcinoma of the lung causing peripheral facial nevre paralysis", Medical Journal of Aegean Universty, 1(3):173-175,(1991), 1991, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

105.    Semih Öncel, Katilmis H., Uguz MZ., Tekinalp Y.,"Trakeal stenozlar.", İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 28(4):460-463(1990), 1990, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

106.    Semih Öncel, Uguz MZ., Katilmis H., Tekinalp Y.,"Kraniofasial fibröz displaziler", İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 28(2):196-201(1990), 1990, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

107.    Uğuz MZ., Solak S., Birol A., Semih Öncel,"The properties of the reparative tissue which occur after removal of mucous membrane of maxillary sinus.", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(1);122-130,(1990), 1990, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

108.    Semih Öncel, Uguz MZ., Katilmis H., Tetik E., Tekinalp Y.,"Kronik kulak hastalıklarının tedavisinde ciprofloksasin.", İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 28(1):26-29(1990), 1990, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

109.    Uğuz Mz., Semih Öncel, Derebaşı H., Katılmış H., Yassıoğlu S.,"Nazal cerrahinin olfaksiyon üzerine etkisinin araştırılması", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4(3):184-189,(1989), 1989, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

110.    Semih Öncel, Akın A., Kömür AA.,"Primer lokalize larinks amiloidozisi", İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Dergisi, 2(6):84-86(1988), 1988, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

 

Doçentlik sonrası Bildirileri

1.   İsmail Semih ÖNCEL,"İleri Evre Larenks Kanserleri",6. Ulusal Larengoloji Kongresi, ANKARA, Şubat 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

2.   Özge Eryiğit Çökmez, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Burcu Selek Akbaş, Abdülkadir İmre, Semih Öncel,"Parotis Tümörlerinde İİAB ve Donuk Kesit Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi",33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

3.   Abdülkadir İmre, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Ahmet Ata Ece, Semih Öncel,"Bilateral Periferik Fasiyal Paralizi: Wegener Granulomatozisi",33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

4.   Abdülkadir İmre, Çağlar Çallı, Ercan Pınar, Fatih Kemal Soy, Semih Öncel, Rukiye Mine Tunakan Öztop,"Odontojenik Maksiler Miksoma",33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

5.   Ercan Pınar, Abdülkadir İmre, Çağlar Çallı, Özge Eryiğit Çökmez, Ali Cihan Yiğiter, Semih Öncel, Aylin Çallı,"Larenks Nöroendokrin Karsinomu",33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

6.   Burcu Selek Akbaş, Çağlar Çallı, Semih Öncel, Ercan Pınar, Türkan Atasever Rezanko, Osman Yılmaz, Aslı Çelik,"Deneysel Oluşturulmuş Kolesteatomada Lokal Prednisolon Sodyum Fosfat, Deksametazon Sodyum Fosfat ve 1,25-Dihidroksivitamin D3 ün Etkilerinin Araştırılması",33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

7.   İsmail Semih ÖNCEL,"Parotidektomiler",Videokonferanslar, ADANA, Mart 2011, Doçentlik sonrası

8.   Ertugrul S., Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, Çallı A., İmre A.K.,"Oral Kavite Kanserlerinde Hpv'nin Araştırılması, Klinik ve Histopatolojik Parametlerin Boyun Metastazına Etkileri",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

9.   Çallı Ç., İmre K., E. Pınar, Semih Öncel,"Açık Septorinoplastide Cerrahi Teknik: Daha Az Periorbital Ödem ve Ekimoz",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

10.   Sakarya U.E., Pınar E., Çallı Ç., Semih Öncel, Ö. E. Çökmez,"Ani İşitme Kaybında Sağlam Kulağın İşitmesinin Değerlendirilmesi",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

11.   İsmail Semih ÖNCEL,"Fasial Paraliziler",İzmir TKBBV PANEL, İZMİR, Ekim 2010, Doçentlik sonrası

12.   İsmail Semih ÖNCEL,"Larinks Kanserleri",KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Bilimsel Etkinlikleri XXIX., ELAZIĞ, Eylül 2010, Doçentlik sonrası

13.   Ercan C., Pinar E., C Calli, Semih Öncel,"Surgical treatment of hypertrophied inferior turbinates: A Comparison of Inferior turbinoplasty and radiofrequency",23rd Congress of the European Rhinologic Society (ERS) and the 29th International Symposium of Infection and allergy of the Nose (ISIAN), İSVİÇRE, Haziran 2010, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

14.   İsmail Semih ÖNCEL,"Endoskopik sinus cerrahisi",X. Endoskopik Sinus Cerrahi Uygulamalı Eğitim Kursu, İZMİR, Kasım 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

15.   Semih Öncel, Pınar E., Çallı Ç., Tatar B., Selek Akbas B., Yıgıter A.C.,"Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi: Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlarımız",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

16.    E. Pınar, Semih Öncel, Çallı Ç., Gundogan O.,"Ani Sensörinöral İşitme Kaybının Tedavisinde Kombine Tedavinin Etkenliğinin Araştırılması",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

17.    S. Erkan, E. Pınar, Ç. Çallı, Semih Öncel, B. Tatar, F. Soy,"Superior semisirküler Kanal Dehissansında Otoakustik Emisyon Bulgularının Araştırılması",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

18.    Çallı Ç., Semih Öncel, Pınar E., Tatar B.,"Larenks Kanserlerinde Trakeotomisiz Kordektomi Vakalarının Değerlendirilmesi",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

19.    İsmail Semih ÖNCEL,"Organ ve Fonksiyon Korunması",3. Baş Boyun Kanserleri Kongresi, ANTALYA, Ekim 2009, Doçentlik sonrası

20.    Akarçay M., Miman MC., Erdem T., Semih Öncel, Ozturan O., Selimoglu E.,"Clinical clues to differentiate allergic and nonallergic rihinitis in a large sample of referred patients.",Rhinology World 2009, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Nisan 2009, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

21.    İsmail Semih ÖNCEL,"Erken evre larenks kanserleri",TKBBV 7. Akademi Toplantısı, ANTALYA, Nisan 2009, Doçentlik sonrası

22.    İsmail Semih ÖNCEL,"Tiroidektomi",TKBBV Eğitim Toplantısı, İSTANBUL, Mart 2009, Doçentlik sonrası

23.    İsmail Semih ÖNCEL,"Endoskopik Sinus Cerrahisi",IX. Endoskopik Sinus Cerrahi Uygulamalı Eğitim Kursu, İZMİR, Kasım 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

24.    İsmail Semih ÖNCEL,"Koklear İmplantasyon",XI. İç Kulak Hastalıkları ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu, İZMİR, Ekim 2008, Doçentlik sonrası

25.    Pınar E., Ş. Peker, Ç. Çallı, Semih Öncel, Ü. Karagöz, G. Akhan,"Obstrüktif Uyku Apnesinde Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Bel Çevresi Yeni Bir Risk Faktörümüdür?",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

26.    Karagöz Ü., E. Pınar, Semih Öncel, G. Şener, Ç. Çallı,"Kronik Tonsilit ve Kronik Adenoiditte Bakteriyel Biofilmlerin Rolü",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

27.    Semih Öncel, E. Pınar, G. Şener, Ç. Çallı, Ü. Karagöz,"Kronik Rinosinüzite Bakteriyel Biofilmlerin Rolü",30. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

28.    Pınar E., Çallı Ç., B. Şerbetçioğlu, Semih Öncel, A. Bağrıyanık, O. Yılmaz,"Cisplatin Ototoksitesinde Metilprednizolonun Koruyucu Etkisi: Uygulama Yolunun Karşılaştırılması",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

29.    Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, A. Bağrıyanık, U. Sakarya,"Cisplatin Ototoksitesinde İntratimpanik Dexamethasonun Tedavi Edici Etkisi: Deneysel Araştırma",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

30.    Pınar E., Ç. Çallı, Semih Öncel, B. Tatar,"Derin Boyun Enfeksiyonları: Etiyoloji ve Klinik Sürecin Retrospektif Analizi",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

31.    Pinar E., Semih Öncel, U. Karagöz, G. Şener, C. Calli, B. Tatar,"Demonstration of Bacterial Biofilms in Chronic Otitis Media",8th Int. Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, ANTALYA, Haziran 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

32.    Pinar E., Sadullahoglu, Semih Öncel, C. Calli,"Evaluation of Prognostic Factors and Middle Ear Risk Index in Tympanoplasty",8th Int. Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, ANTALYA, Haziran 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

33.    Callı C., E. Pinar, Semih Öncel, A. Calli, B. Tatar,"Prognostic Significance of P63 Expression in Laryngeal Basaloid Squamous Cell Carcinomas.",7th Congress of the European Laryngological Society, İSPANYA, Mayıs 2008, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

34.    İsmail Semih ÖNCEL,"Septum ve Konka Cerrahisi",4. Ulusal Rinoloji Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

35.    İsmail Semih ÖNCEL,"Pediatrik Sinüzit Olgularında Cerrahi Tedavi Endikasyonları",8, Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANKARA, Mayıs 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

36.    Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, B. Tatar, K. Sadullahoğlu,"Açık Rinoplastide Kombine Yaklaşım",Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler-II, İZMİR, Mayıs 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

37.    İsmail Semih ÖNCEL,"Endoskopik Sinus Cerrahisi",VIII. Endoskopik Sinus Cerrahi Uygulamalı Eğitim Kursu, İZMİR, Kasım 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

38.    Imre K., E. Pinar, Semih Öncel, C. Calli, B. Tatar,"Predictors of Extracapsular Spread in Lymph Node Metastasis",6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, AVUSTURYA, Haziran 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

39.    Semih Öncel, T. Cosgul, A. Calli, C. Calli, E. Pinar,"Evaluation of p53, p63, p21, p27, Ki-67 in Paranasal Sinus SCC and Inverted Papilloma",6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, AVUSTURYA, Haziran 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

40.    Pinar E., C. Calli, Semih Öncel, B. Selek, B. Tatar,"Preoperative Clinical Prediction of Difficult Laryngeal Exposure",6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, AVUSTURYA, Haziran 2007, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

41.    Karagöz Ü., Semih Öncel, Çallı Ç., E. Pınar, M. Ermete,"Larenkste Epidermoid Karsinom Dışı Malign Tümörler",29. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

42.    Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, U. Sakarya, N. Erdoğan,"Sert Damakta Yerleşimli Osteom: Olgu sunumu",29. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

43.    Tatar B., E. Pınar, Semih Öncel, Çallı Ç., S. Yılmaz,"Petröz Apex Kolesteatomlu Hastaların İncelenmesi",29. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

44.    İsmail Semih ÖNCEL,"Frontal Sinus Trefenizasyonu",29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

45.    Pınar E., T. Adanır, Ç. Çallı, Semih Öncel, B. Tatar,"Yoğun Bakım Hastalarında Nazogastrik Sondanın Rinosinüzit Üzerine Etkisi",29. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

46.    Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, K. Sadullahoglu, N. Erdoğan,"Vertigo ve Tinnituslu Hastalarda Superior SSK Dehissansı",29. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA

47.    Semih Öncel, Ç. Çallı, B. Tatar, E. Pınar, Ü. Karagöz,"Total Larenjektomide Özefagus Rekonstrüksiyonunda Stapler Uygulaması",29. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

47.    Pınar E., Ç. Çallı, Semih Öncel, S. Yılmaz, R. Savaş, A. Akder Sarı,"PET Bulgularıyla Birlikte Larenkste Lokalize Amiloidaz: Olgu Sunumu",29. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

48.    İsmail Semih ÖNCEL,"Rhinosinüzitler",3.Ulusal Rinoloji Kongresi ve CITRAS Toplantısı, BODRUM, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

49.    İsmail Semih ÖNCEL,"Pediatrik Otorinolarengoloji'de Güncel Başlıklar",Çukurovası KBB Derneği Toplantısı, ADANA, Şubat 2007, Doçentlik sonrası

50.    İsmail Semih ÖNCEL,"Serebello pontin köşe tümörleri",Odyovizüel sunum Türk KBB Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Toplantıları, İZMİR, Eylül 2006, Doçentlik sonrası

51.    Semih Öncel, C. Calli, E. Pinar, MA. Tuncbilek, A. Calli,"Investigation of HPV Infestion and p53 Expression in Larynx Verrucous Carcinoma",3rd World Congress of International Federation of Head and Neck Oncologic Societies(IFHNOS), ÇEK CUMHURİYETİ, Haziran 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

52.    Calli C., Semih Öncel, E. Pinar, MA. Tuncbilek, D. Etit,"Basaloid SCC of Hypopharyx and Larynx; Our Experience in 15 Cases",3rd World Congress Of International Federation of Head and Neck Oncologic Socities (IFHNOS), ÇEK CUMHURİYETİ, Haziran 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

53.    Pinar E., Semih Öncel, C. Calli, T. Cosgul,"Parotid Gland Metastases: Initial Presentation of Small Cell Carcinoma of the Lung",3rd World Congress of International Federation of Head and Neck

Oncologic Socities (IFHNOS), ÇEK CUMHURİYETİ, Haziran 2006, Uluslararası Hakemli

organizasyon, Doçentlik sonrası

55.    Pınar E., Semih Öncel, Ç. Çallı, B. Tatar,"Diffüz İdiopatic Skeletal Hiperostosis (Forestier Hastalığı)",Adenoid ve Tonsil Hastalıkları, BURSA, Mart 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

56.    Semih Öncel, Callı Ç.,"Tiroid Cerrahisi",Türk KBB Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Toplantıları, İZMİR, Mart 2006, Doçentlik sonrası

57.    İsmail Semih ÖNCEL,"Rinolojide Güncel Başlıklar, Endoskopik DSR",Dokuz Eylül Üniversitesi KBB Günleri II., İZMİR, Eylül 2005, Doçentlik sonrası

58.    Demirtaşoğlu F., Ç. Çallı, Semih Öncel, E. Pınar, MA. Tunçbilek, T. Coşgül,"Larinks ve Oral Kavite Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu",28. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

59.    E. Eşki, E. Pınar, Semih Öncel, Ç. Çallı, E. Güçlü, K. İmre,"Tıkayıcı Uyku Apneli Olgularda Klinik ve Polisomnografik Bulguların Karşılaştırılması",28. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

60.    Çallı Ç., E. Pınar, Semih Öncel, B. Tatar, MA. Tunçbilek, A. Ersoy,"Posterior Timpanotominin Cerrahi Nirengi Noktaları (Kadavra Çalışması)",28. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

61.    Ersoy A., Çallı Ç., Semih Öncel, B. Tatar, E. Pınar, E. Eşki,"Nazal Fort Deviasyonlarda İyotlu ve İyotsuz Salin Solüsyonların Mukozal Klirens Üzerine Etkileri",28. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

62.    Pınar E., Çallı Ç., Semih Öncel, K. İmre, E. Güçlü, M. Apaydın,"Bilateral Michel Aplazisi ve Mondini Malformasyonu Birlikteliği",28. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

63.    Pınar E., Eryiğit Ö., Semih Öncel, Coşgül T., İmre K., Yüksel H.,"Alerjik rinitli hastalarda tedavi seçeneklerinin total nazal semptom skoru üzerine etkisi",28. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

64.    Tatar B., E. Güçlü, Semih Öncel, Çallı Ç., E. Pınar, F. Demirtaşoğlu,"Total ve Near-Total Larenjektomi Sonrası Gelişen Farengokutanöz Fistül İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi",28. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

65.    Semih Öncel, Pınar E., Eryiğit Ö., Tatar B., Çallı Ç., Yüksel H., Can D.,"Alerjik rinitli hastalarda tedavi seçeneklerinin maksimum inspiratuar hava akımı üzerine etkisi",28. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

66.    İsmail Semih ÖNCEL,"Larenks Kanserlerinde Boyun Metastazı Kontrolü",28, Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

67.    İsmail Semih ÖNCEL,"Near Total Genişletilmiş Near Total Larenjektomi Teknikleri",! Behbut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri, İSTANBUL, Mayıs 2005, Doçentlik sonrası

68.    Semih Öncel, Pınar E.,"Farengokutanöz Fistüllerde Risk Faktörleri",Konferans Türk KBB Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Toplantısı, İZMİR, Nisan 2005, Doçentlik sonrası

69.    İsmail Semih ÖNCEL,"Tiroid Cerrahisi: Endikasyonlar ve Teknik",Türk KBB Vakfı 3. Akademi Toplantısı, İZMİR, Nisan 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

70.    İsmail Semih ÖNCEL,"Erken evre glottik kansere yaklaşım",Konferans Türk KBB Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Toplantıları, İZMİR, Mart 2005, Doçentlik sonrası

71.    Semih Öncel, Çallı Ç.,"Karotid Body Tümörleri",Konferans Türk KBB Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Toplantıları, İZMİR, Aralık 2004, Doçentlik sonrası

72.    Pınar E., Ç. Çallı, Semih Öncel, E. Güçlü, B. Tatar,"İleri Evre Larenks Ca'lı Hastalarda Tiroid Gland İnvazyonu",Başboyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım, ÇEŞME, Eylül 2004, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

73.    Semih Öncel, E. Pinar, C. Calli, B. Tatar, A. Ersoy, O. Eryigit,"Reliability of the Frontal Sinus Trephination and Guide Procedure in Frontal Sinus Surgery",20th Congress of the European Rhinologic Society, İSTANBUL, Haziran 2004, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

74.    Pınar E., Semih Öncel, F. Bolat, Ç. Çallı/Alerjik Rinit ve NARES (Eozinofilik nonallerjik rinit sendromu) Hastalarında BT Evrelerinin Karşılaştırılması",27. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

75.    Semih Öncel, E. Pınar, F. Bolat, Ç. Çallı, B. Tatar,"Alerjik rinitli hastalarda deri (pick) test sonuçları ile nazal eozinofili ilişkisinin araştırılması",27. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

76.    Ersoy A., Semih Öncel, Ç. Çallı, E. Pınar, A. Akder Sarı, A. Çallı,"Larenks Kanserlerinde Tümörün Yerleşim Yerine Göre İnvazyon Derinliğinin Değerlendirilmesi",27. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

77.    Tatar B., Semih Öncel, E. Pınar, Ç. Çallı, E. Güçlü,"Near Total Larenjektomi Sonuçlarımız",27. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

78.    Çallı A., Ç. Çallı, Semih Öncel, E. Pınar, B. Tatar, F. Demirtaşoğlu,"Larenks Epidermoid Karsinomlarında P53 ve Ki67'nin İmmunohistokimyasal Analizi",27. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

79.    Çallı Ç., Semih Öncel, E. Pınar, F. Demirtaşoğlu,"Kobay Timpanik Membranlarında Deneysel Olarak Oluşturulmuş Perforasyonlarda Arı Sütünün Etkinliği",27. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

80.    Bolat F., A. Çallı, Ö. Eryiğit, Semih Öncel, Ç. Çallı, E. Pınar,"Nazal Fungiform Schneiderian Papilloma",27. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

81.    Demirtaşoğlu F., Semih Öncel, Ç. Çallı, E. Pınar, E. Eşki,"Akut Lenfositik Lösemi'de (ALL) Total Septal Nekroz",27. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

82.    Semih Öncel, Pınar E., Çallı Ç., Tatar B.,"Endoskopik Guide yöntemi ile frontal sinüs explorasyonu",27. Ulusal Türk Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, KEMER/ANTALYA, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

83.    Semih Öncel, Çallı Ç.,"Boyun Disseksiyonu",Türk KBB Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Toplantıları, İZMİR, Mayıs 2003, Doçentlik sonrası

84.    Çallı Ç., Semih Öncel, E. Pınar, H. Katılmış, F. Demirtaşoğlu,"Rinoplasti Uygulamalarımız",Rinoloji'de Yenilikler, DİYARBAKIR, Haziran 2002, Doçentlik sonrası

85.    Cura O., Miman MC., Kirazli T., Oztop F., Ozturan O., Semih Öncel, Erdem T.,"An important procedure in ossiculoplasty; autoclaving the ossicles.",Mediterranean Society of Audiology and Otology Regional Meeting, İZMİR, Nisan 2002, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

86.    Kalcıoğlu MT., Aktaş D., Erdem T., Semih Öncel, Çokkeser Y., Aladağ İ.,"Açık kavite timpanoplasti sonuçlarımız",26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

87.    Kalcıoğlu MT., Çokkeser Y., Semih Öncel, Miman MC., Erdem T., Çaylı S., Mızrak B.,"Baş boyun yerleşimli bir Ewing sarkomu olgusu",26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

88.    Miman MC., Erdem T., Kalcıoğlu MT., Semih Öncel, Kızılay A.,"Parafarengeal kitle ile bulgu veren okkült tiroid papiller karsinomu",26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

89.    Semih Öncel, Erdem T., Kalcıoğlu MT., Özturan O., Miman MC.,"Cep telefonu elektromanyetik alanının işitme üzerine etkisi",26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

90.    Erdem T., Kızılay A., Semih Öncel, Miman MC., Kalcıoğlu T., Karataş E.,"Normal işiten hiperlipidemik hastalarda otoakustik emisyonlar",26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

91.    Semih Öncel, Miman MC., Kalcıoğlu MT., Erdem T., Aktaş D.,"Petröz apeks kolesteatoması",26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahi Kongresi, ANTALYA, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

92.    Kutlu R., Kalcıoğlu T., Semih Öncel, Baysal T., Sığırcı A., Alkan A., Akbulut A., Aydoğdu İ., Mızrak B.,"Nazofarenkse yerleşik granülositik sarkoma: olgu sunumu",17. Türk Radyoloji Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

93.    Kutlu R., Kalcıoğlu T., Baysal T., Sığırcı A., Alkan A., Semih Öncel,"Lingual tiroid: Olgu sunumu",17.Türk Radyoloji Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

94.    Özturan O., Kızılay A., Miman MC., Semih Öncel,"Cevanşir Operation: Two-Staged Open-Technique Vertical Hemilaryngectomy",Larenks Kanser Cerrahisinin Bugünü, İSTANBUL, Ekim 2000, Doçentlik sonrası

95.    Durmaz R., Özerol İH., Durmaz B., Kalcıoğlu T., Semih Öncel, Otlu B., Direkel Ş.,"Nazofarinks ve dış kulak yolları Alloiococcus otitidis'in lokalizasyon yerlerimi?",XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, Ekim 2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

96.    Kalcıoğlu MT., Semih Öncel, Durmaz R., Otlu B., Özerol İH., Aktaş D.,"Effüzyonlu otitis media (EOM) etkeni dört patojenin araştırılmasında mültipleks polimeraz zincir reaksiyon (PZR) yönteminin önemi.",XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, Ekim 2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

97.    Durmaz R., Özerol İH., Kalcıoğlu MT., Semih Öncel, Aşgın N., Direkel Ş.,"Nazofarinks örneklerinde üç solunum yolu patojeninin mültipleks plimeraz zincir reaksiyon (PZR) yöntemiyle araştırılması",XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, Ekim 2000, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

98.    Çokkeser Y., Aktaş D., Kızılay A., Özturan O., Semih Öncel, Kalcıoğlu T.,"Kombine transmastoid, orta fossa travmatik fasial sinir dekompresyonu.",25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İZMİR, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

99.    Aktaş D., Semih Öncel, Çokkeser Y., Özturan O., Kalcıoğlu T.,"Konka bülloza, nazal septum deviasyonu ve sinüzitis",25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İZMİR, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

100.    Aktaş D., Semih Öncel, Çokkeser Y., Özturan O., Kalcıoğlu T.,"Konka bülloza, nazal septum deviasyonu ve sinüzit arasındaki ilişki",25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, İZMİR, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

101.    Çokkeser Y., Temel İ., Uz E., Solmaz F., Sezgin N., Çiğli A., Özen S., Semih Öncel,"Nazal poliplerde pürin bazları katabolizması ve Lipid peroksidasyonu ilişkisi",Serbest radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 2. Ulusal Kongresi, ESKİŞEHİR, Mayıs 1999, Doçentlik sonrası

102.    Çokkeser Y., Kızılay A., Solmaz F., Aktaş D., Semih Öncel,"Posterior Timpanotomi",KBB Sempozyumu, ERZURUM, Mart 1999, Doçentlik sonrası

103.    Çokkeser Y., Bulut F., Kızılay A., Özturan O., Semih Öncel,"Anterior attikotomi",KBB Sempozyumu, ERZURUM, Mart 1999, Doçentlik sonrası

104.    Uğuz M.Z., Önal K., Semih Öncel, Topaloğlu I., Çelenkoğlu Ş., Gökçe H.,"Auricular Carcinoma and Partial Temporal Bone Resection",International Society for Otological Surgery XXI. Annual Meeting, ANTALYA, Haziran 1998, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

105.    Uğuz MZ., Çeliker M., Semih Öncel, Önal K., Topaloğlu İ.,"Lingual tiroid transpoziyonu",24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Eylül 1997, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

106.    Önal K., Uguz MZ., Semih Öncel, Topaloğlu İ, Çelenkoğlu Ş., Öğüt İ.,"Larengotrakeal stenozlar.",24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Eylül 1997, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

107.    Semih Öncel, Önal K., Türkyılmaz B., Ermete M.,"Parotis kitlesi olarak görülen fasiyal sinir schwannomas! (nörolemmoması)",, ANTALYA, Eylül 1997, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

108.    Semih Öncel, Ermete M., Ekinci S., Önal K., Uguz MZ., Arslanoğlu S.,"Larengeal karsinomlarla laringoseller arasındaki ilişki",23. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,ANTALYA, Eylül 1995, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

109.    Doğanay M., Semih Öncel, Uğuz M.Z., Ermete M., Önal K., Topaloğlu I., Çulfaz M.,"Parotid Tumors",XV. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, İSTANBUL, Haziran 1993, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

110.    Semih Öncel, Uğuz M.Z., Güneş A., Topaloğlu I., Doğanay M., Önal K., Uslu Ö.,"The Evaluation of Sensorineural Hearing Loss With Stapedius Reflex Parameters and Auditory Brainstem Response",XV. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, İSTANBUL, Haziran 1993, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

Tıpta Uzmanlık sonrası Bildirileri

111.    Uğuz MZ., Semih Öncel, Tetik E., Önal K.,"Baş boyun kanserlerinde primer tumor alanındaki histolojik parametrelerle metastatik boyun nodları arasındaki ilişki",21. Türk Otorinolarengoloji Ulusal Kongresi, ANTALYA, Ekim 1991, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

112.    Önal K., Uğuz MZ., Semih Öncel, Çulfaz M.,"Kronik otitis mediada orta kulak mukozası ve dış kulak yolu kemik arka duvarının histopatolojik araştırılması",21. Türk Otorinolarengoloji Ulusal Kongresi, ANTALYA, Ekim 1991, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

113.    Uğuz MZ., Önal K., Semih Öncel, Günsel Ö., Üstün EE.,"Parotis bezinin dev malign mikst tümörü",21. Türk Otorinolarengoloji Ulusal Kongresi, ANTALYA, Ekim 1991, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

 

Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

 

Doçentlik sonrası Kitap ya da Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

1.   "Pınar E.,Prof.Dr. İsmail Semih ÖNCEL, "Rinoplastide anestezi. Septorinoplastiler.", "TKBBV Akademi Toplantıları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kitapçıkları Serisi 5.",,(2009), Syf.27-33,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

2.   "Prof.Dr. İsmail Semih ÖNCEL,Çallı Ç., "Endoskopi", "Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Atlası.",,USA,(2006), Syf.811-857,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

3.   "Prof.Dr. İsmail Semih ÖNCEL,Çallı Ç., "Çeşitli konular", "Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Atlası",,(2006), Syf.981-997,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Bilgileri

Mezun Oldugu Okul1978Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Izmir

Eğitim Sertifikaları1982Ege Kulak Burun Boğaz ABD